PRACOVNÍ VESTY

Pracovní vesty pro canisterapeutické, asistenční a záchranářské psy.